Steunt u ons museum?

Het organiseren van exposities door Stichting Rock & Art Hall of Fame is alleen mogelijk d.m.v. subsidies, donateurs en sponsors.

Als donateur betaalt u jaarlijks een bijdrage, er zijn twee mogelijkheden:

€ 45,- Met gratis toegang tot Museum RockArt

OF: Wist u dat u het museum dankzij een nieuwe belastingregeling nog veel meer kunt steunen voor een beperkt jaarlijks bedrag?

Dat komt omdat het museum valt onder de categorie culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Wilt u weten hoe dat gaat?

Een paar rekenvoorbeelden:

U valt onder het 42% tarief inkomstenbelasting en u doneert jaarlijks € 100. U mag dan € 125 als gift aftrekken waardoor u dan eigenlijk maar € 47 betaalt.

U valt onder het 52% tarief inkomstenbelasting en u doneert jaarlijks € 120. U mag dan € 150 als gift aftrekken waardoor u dan eigenlijk maar € 42 betaalt.

Onze ANBI registratie:

http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-museum-rock-art-hall-of-fame-holland/

RSIN nummer: 8049.90.736

Meer informatie?

Mail naar info@rockart.nl
of bel naar 0174 – 38 41 03.

Aanmelden als donateur

Voor het aanmelden als donateur kunt u het formulier hieronder invullen en verzenden.

Ja, ik draag Stichting Museum Rock Art Hall of Fame Holland een warm hart toe en wil graag donateur worden voor * De overeenkomst Periodieke gift in geld kunt u opvragen via info@rockart.nl

Ik maak dit bedrag over op NL88ABNA0810336782 t.n.v. de Stichting Rock & Art Hall of Fame o.v.v. naam / donateur. Voor de volgende jaren ontvangt u tijdig een betalingsverzoek.